OFERTA

Wykonujemy opracowania projektowe dla stadium:

  • koncepcji;
  • projektów budowlanych;
  • projektów przetargowych;
  • projektów wykonawczych.

Opracowujemy projekty dla obiektów:

  • przemysłowych;
  • handlowych;
  • użyteczności publicznej;
  • budynków mieszkalnych;
  • budynków biurowych.

Opracowujemy projekty konstrukcji prefabrykowanych.
Prowadzimy nadzory autorskie, inwestorskie, doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji dokumentacji projektowej i kosztów budowy.